Naše služby

"Endoskopie je jen jednou, byť nejvýznamnější části diagnostického procesu
v gastroenterologii, nutný je komplexní internistický pohled."

Prováděná vyšetření

Abdominální ultrasonografie (ultrazvuk)

Jde o neinvazivní vyšetření orgánů v dutině břišní, hodnotíme při něm játra, žlučník, žlučové cesty, slinivku břišní, slezinu, ledviny, močový měchýř, přítomnost tekutiny v dutině břišní apod. Vyšetření má význam zejména u bolestí břicha, váhového úbytku, teplot a dalších klinických příznaků. Trvá krátce, většinou 5-10 minut. Je nutné přijít nalačno (od půlnoci nejíst, nepít a nekouřit). Metodu provádíme hlavně ráno, objednávka je na přesně určený čas. Nález dostává pacient ihned. Jde o jedno z nejpříjemnějších vyšetření, které je základní diagnostickou metodou. Ultrazvuk provádíme na moderním ultrazvukovém přístroji firmy GE LOGIQ C3 přímo v ordinaci.

Gastroskopie

Během vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku se zavádí tenký ohebný endoskop, na jehož konci je čip přenášející obraz na monitor. Provádí se v poloze na levém boku po premedikaci lokálním anestetikem Lidocainem, U citlivějších pacientů lze provést před vyšetřením injekční aplikaci benzodiazepiny (Dormicum), poté ale pacient musí odejít s doprovodem a nesmí celý den například řídit auto nebo vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost. Po této injekci si pacienti na průběh vyšetření někdy ani nevzpomenou (amnézie). Vyšetření je běžné, netrvá dlouho, může být pro někoho nepříjemné, není bolestivé a většina pacientů jej zvládá dobře. Vše podstatné je vysvětleno v rámci informovaného souhlasu před každým vyšetřením, pacient je také podrobně poučen sestrou i lékařem.

Vyšetření umožňuje posoudit slizniční změny na jícnu například při pálení žáhy, pomáhá zjistit jícnovou kýlu, přítomnost vředů v žaludku a duodenu, vyloučit nádorový proces, odebrat vzorky při laboratorním podezření na celiakii, vzorky na ureázový test ke zjištění přítomnosti Helicobactera pylori atd. Vyšetření má jen zcela mizivé procento komplikací.

Vyšetření provádíme moderními Videogastroskopy firmy Olympus (EVIS EXERA II GIF 165), které průběžně modernizujeme.

Kolonoskopie

Jedná se o zásadní vyšetřovací metodu tlustého střeva a konečníku zejména u české populace s vysokým výskytem patologických stavu v této oblasti (jedno z prvních míst celosvětově), zvláště polypů a nádorů.

V současnosti je důležitým pojmem kvalita endoskopie.

Naše ordinace je řadu let součástí republikové mapy center pro screeningovou kolonoskopii (schvaluje Ministerstvo zdravotnictví).
Vyšetření provádíme moderními videokolonoskopy firmy Olympus (EVIS EXERA II CF 165 L). Začíná se přípravou střeva projímavými roztoky, zde je důležité přijít osobně, pacientovi bude vydán předpis na projímavý roztok a bude podrobně poučen sestrou o způsobu přípravy - tento postup je zásadní pro kvalitu očisty střeva.

Preferujeme tzv. dělené režimy (část přípravy odpoledne před vyšetřením, zbytek ráno v den vyšetření). Za nejbezpečnější formu přípravy, kterou lze použít i u pacientů s komorbiditami (přidružená onemocnění) je považována příprava se 4 l polyetylenglykolu (Fortrans). Dříve oblíbená příprava fosfátovými solemi byla vzhledem k riziku nefrotoxicity (poškození ledvin) prakticky opuštěna.

Nutno říci, že kolonoskopie nepatří mezi oblíbená vyšetření, u většiny lidí je zavádění přístroje nepříjemné, doprovázené tlaky v břiše, nafouknutím, pocity nucení na stolici, někdy může být i menší nebo větší bolestivost.

Kolonoskopii lze provést zcela bez sedace (zklidnění), v těchto případech pacient může přijít sám a není omezen v řízení motorového vozidla po vyšetření. Nejčastěji se ale vyšetření provádí při sedaci benzodiazepiny (Dormicum), případně v kombinaci s analgetiky (léky proti bolesti). Sedace s pomocí propofolu nabízená některými ordinacemi je sice účinná, v současnosti však v rámci Evropy není všeobecně akceptovaný konsenzus, zda ji může provádět proškolený gastroenterolog nebo pouze anesteziolog. U nás je podání propofolu bez anesteziologa postupem non lege artis (nedodržení řádného postupu).

Poslední dobou byly vyvinuty alternativní techniky, které umožňují sedaci omezit či zcela vyloučit. Jde o použití vodní imerze (aplikace vody do tlustého střeva během zavádění kolonoskopu). Tento přístroj firmy Olympus jsme zakoupili a s úspěchem jej používáme.

Naše letité zkušenosti ukazují, že pacienti často vyšetření zvládnou bez jakékoliv premedikace (aplikace injekce), u části pacientů je nutná premedikace a část pacientů hůře toleruje vyšetření i po premedikaci (asi 5%). Jde zvláště o nemocné, kteří přicházejí vystresovaní, jsou po operacích v pánevní (gynekologické a urologické) lokalizaci. Zcela výjimečně je možné provést vyšetření v celkové anestezii, existují však studie ukazující na zvýšená rizika celkové anestezie pro nemožnost zpětné vazby mezi pacientem a lékařem.

Vyšetření v celkové anestezii by mělo být vždy prováděno v nemocnici za přítomnosti anesteziologického týmu, monitorace pacienta apod.

Naše úspěšnost v prohlédnutí celého tlustého střeva je vysoká (kolem 95%).

Vyšetření provádíme moderními Videokolonoskopy firmy Olympus (EVIS EXERA II CF 165L).

Existuje celá řada indikaci k vyšetření tlustého střeva, vážně nemocní mohou být i mladí lidé, například ulcerozní kolitida (vředovitý zánět tlustého střeva) nebo Crohnova choroba. Jedním z nejčastějších problémů je krvácení při vyprazdňování, které musí být vždy podrobně vyšetřeno, přestože bývá nejčastěji hemoroidálního původu.

Anamnéza, podrobné pohmatové vyšetření břicha a laboratoř jsou součástí cíleného gastroenterologického vyšetření a jejich popis přesahuje možnosti těchto stránek

Často spolupracujeme s řadou jiných odborností- rentgenology, histology (hodnocení vzorků), chirurgy. Vzhledem k mému úvazku v nemocnici mám velmi dobré kontakty s řadou vynikajících specialistů především ve Fakultní nemocnici v Porubě, spolupracujeme také s endoskopií Vítkovické nemocnice a rtg pracovištěm Městské nemocnice Ostrava- Fifejdy

Naším prvořadým zájmem je dobře vyšetřený pacient co nejdříve od vzniku potíží a v co nejkratším časovém úseku a zahájení adekvátní léčby. Často však platí, že i lékař je jen člověk a nemůže vyřešit všechny potíže nemocného, které mohou vznikat v důsledku každodenního stresu nebo porušováním životosprávy.