MUDr. Pavel Marten (1962)

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – všeobecné lékařství (1981-1987)
Interní klinika FN Ostrava-Poruba (1987 – nyní)

Atestace:

Vnitřní lékařství I. stupně (1990)
Gastroenterologie (1994)
Vnitřní lékařství II. st (1997)

Praxe na standartních odděleních, dialýze, metabolické a transplantační JIP
Endoskopie od r.1990, konziliární činnost, od roku 2000 klinický den a endoskopické příslužby ve FNO

Soukromá gastroenterologická praxe Poliklinika Ostrava-Hrabůvka (2000 – nyní), převod na firmu Diagnostika a léčba zažívacích chorob, s.r.o. od roku 2007

Osvědčení o specializované způsobilosti v oboru:
Vnitřní lékařství, Gastroenterologie

Česká lékařská komora - Osvědčení k výkonu lékařské praxe:
Interní lékařství, Gastroenterologie

Funkční licence:

 • abdominální ultrasonografie (1997)
 • esofagogastroduodenoskopie (1997)
 • kolonoskopie a metoda endoskopické polypektomie (1997)
 • endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) a následné terapeutické výkony (1997)

Člen:
České gastroenterologické společnosti, České lékařské společnosti, České lékařské komory, Spolku lékařů v Ostravě, Sdružení ambulantních gastroenterologů

Studijní pobyty:
Oxford

Účast na odborných kongresech:
v Paříži, Římě, Berlíně, Halle, Würzburgu, Mnichově, Krakově, Kyjevě, Andoře, Grazu, atd. Účast v multicentrických mezinárodních klinických studiích zaměřených na léčbu refluxní choroby jícnu, ulcerozní kolitidy a dráždivého tračníku (PI – Principal Investigator).

Jazykové znalosti:
Aktivní znalost angličtiny a francouzštiny, pasívně rusky

Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

Helena Martenová (1968)

Všeobecná zdravotní sestra s registrací

 • Střední zdravotnická škola Vsetín – studijní obor zdravotní sestra (1983 – 1987)
 • Fakultní nemocnice Ostrava- Poruba (1987 – 1995) postupně praxe na JIP, standartním oddělení a příjmové ambulanci Interní kliniky FNO.
 • Kurz psychologie a pedagogiky FNsP Ostrava (1992)
 • Odborná stáž v endoskopii FNsP Ostrava (2000)
 • Soukromá gastroenterologická praxe Poliklinika Ostrava- Hrabůvka (2001 – dosud)
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (2007)
 • Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu Národní centrum ošetřovatelství v Brně (2008)

Pasivní znalost anglického jazyka.

Účast na odborných stážích a kongresech v rámci kontinuálního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků - kreditní systém

Mgr. Michaela Valová (1984)

 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava (2001-2005)
 • Bakalář v oboru ochrana veřejného zdraví Ostravská Univerzita (2006-2009)
 • Magistr v oboru odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Ostravská Univerzita (2009-2011)

Účast ve  vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – kreditní systém

Aktivní znalost angličtiny